Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Ścieżka Woronicza


Opis:

Ścieżka edukacyjna „Woronicza” położona jest na północny-wschód od Supraśla, w Nadleśnictwie Supraśl. W znacznej części przebiega w rezerwacie przyrody „Woronicza” i drzewostanach gospodarczych oraz sosnowym drzewostanie nasiennym. Została ona poprowadzona w celu: prezentacji sposobów prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Puszczy Knyszyńskiej, przedstawienia walorów przyrodniczych rezerwatu „Woronicza”, zapoznania z historią i dniem dzisiejszym kolejki wąskotorowej w Puszczy Knyszyńskiej Ścieżka liczy około 4 km długości i przebiega wzdłuż istniejących dróg leśnych.

Zobacz również: