Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Ścieżka Bartnicza


Opis:

Ścieżka tworzy pętlę o długości ok. 1 km i prowadzi przez blisko 200-letni starodrzew sosnowy. Na jej trasie możemy zobaczyć kolejno 2 kłody bartne wiszące i 3 barcie. Pożytki pszczołom zapewniają obficie występujące rośliny miododajne w prześwietlonych fragmentach drzewostanu oraz na przylegających do niego łąkach doliny rzeki Sokołdy. Na ścieżce znajduje się mała infrastruktura wypoczynkowa: 4 zadaszenia z ławkami i stołami, oraz 7 tablic informacyjnych

Zobacz również: