Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Cerkiew pw. św. Łukasza Chirurga w Łaźniach


Opis:

Niewielka drewniana cerkiew zbudowana w celu upamiętnienia kilkudziesięciu mieszkańców Łaźni i okolicznych wsi, których zamordowano w październiku 1943 r. Patronem jest św. Łukasz.

Niewielka drewniana cerkiew zbudowana w celu upamiętnienia kilkudziesięciu mieszkańców Łaźni i okolicznych wsi, których zamordowano w październiku 1943 r. Nosi niespotykane dotychczas na terenie Polski wezwanie św. Łukasza Chirurga (inaczej – św. Łukasza Wojno-Jasienieckiego Biskupa Krymu). Dotrzeć można do niej tylko gruntowymi drogami, mimo to na Liturgiach odbywających się tutaj raz w miesiącu (w drugą niedzielę) pojawia się wielu wiernych nie tylko z okolicznych wsi, ale i z Białegostoku.
Kamień węgielny pod jej budowę został wmurowany w kwietniu 2014 r., a już w listopadzie tego samego roku zamontowano na jej dachu pięć pięknych kopuł. Budowa szła szybko, ponieważ świątynia powstawała z gotowych elementów, przygotowanych wcześniej w Narewce. Cerkiewka jest drewniana, konstrukcji zrębowej, kryta gontem. Zbudowano ją na planie krzyża greckiego wg projektu Aleksandra Bielskiego, który jest także autorem projektu pustelni w Odrynkach. Inicjatorami budowy byli mnisi supraskiego Monasteru.
Łukasz Wojno-Jasieniecki (imię świeckie Walenty) – święty hierarcha i wyznawca kościoła prawosławnego. Urodzony na Krymie (1877) w rodzinie polskiego szlachcica, uzdolniony plastycznie, zdecydował się jednak na studia medyczne. Świetny chirurg, autor 55 prac naukowych z dziedziny medycyny. W 1921 r. przyjął święcenia kapłańskie i nowe imię – Łukasz; w 1923 r. został biskupem. Wtedy też po raz pierwszy trafił na zsyłkę.
Kolejne 11 lat to pasmo aresztowań, przesłuchań, pobytów w więzieniach, obozach i na zesłaniu. Gdziekolwiek się znalazł nie ustawał w działaniach zarówno jako lekarz, jak i duchowny. Nie zaprzestał ich także w powojennym Związku radzieckim. W 1946 r. został biskupem symferopolskim i krymskim. Był autorem 10 tomów kazań. Zmarł w 1961 r. W 1995 r. został ogłoszony świętym lokalnym, czczonym w eparchii symferopolskiej i krymskiej, 2000 r. zaliczony do Soboru Świętych Nowomęczenników i Wyznawców Rosyjskich. W rocznice śmierci św. Łuki (10 czerwca), do cerkwi w Łaźniach organizowane są z Supraśla pielgrzymki .
Św. Łukasz chirurg jest patronem przede wszystkim bezdzietnych małżeństw; przypisuje mu się szczególne wstawiennictwo przy modlitwach o poczęcie potomka

Zobacz również: