Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Woronicza


Opis:

Rezerwat florystyczny o powierzchni 133,80 ha.

Celem ochrony jest zachowanie doliny, strumienia oraz przyległych wzniesień morenowych wraz z występującymi tu licznymi, charakterystycznymi dla tego regionu zbiorowiskami roślinnymi, jak też chronionych i rzadkich gatunków roślin. Utworzony w 1989 roku, o charakterze florystycznym.

Zobacz również: