Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Ścieżka dydaktyczna

Ścieżka Krzemianka

Ścieżka Krzemianka

Cała ścieżka liczy około 4 km, prowadzi po istniejących drogach, dróżkach leśnych i liniach oddziałowych. Trasę wskazują znaki w postaci ukośnego, zielonego paska na białym polu
i przygotowane przez leśników tablice dydaktyczne. Przez najbardziej podmokłe i niedostępne miejsca prowadzi drewniana kładka. Mimo, iż jest ona systematycznie naprawiana, to spadające drzewa wciąż powodują szkody w jej konstrukcji. Wzdłuż ścieżki dydaktycznej, co kilkaset metrów, położone są kłody drewna, na których można usiąść i odpocząć. Rezerwat jest administrowany przez Nadleśnictwo Knyszyn. Przewidywany czas wędrówki to około 3 godzin.

Czytaj więcej...

Ścieżka Las Antoniukowski

Ścieżka Las Antoniukowski

Ścieżka usytuowana jest w Białymstoku, w Lesie Antoniukowskim, a jej część przebiega przez Rezerwat Przyrody Antoniuk. Jej celem jest pokazanie wysokich walorów przyrodniczych tego obiektu, jak również zapoznanie jej uczestników z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki leśnej i ochrony przyrody.Ścieżka liczy około 3 km. Pokonanie całej trasy i zapoznanie się z poszczególnymi zagadnieniami zajmuje około 2 godzin.

Czytaj więcej...

Ścieżka Orlikowa

Ścieżka Orlikowa

Ścieżka edukacyjna z 12 tablicami informacyjnymi poświęconymi w całości biologii i ochronie orlika krzykliwego. Dzięki tej ścieżce wielu podróżnych, zatrzymujących się na parkingu przy głównej drodze może zapoznać się z i istnieniem i koniecznością ochrony tego rzadkiego ptaka.

Czytaj więcej...

Ścieżka Przyroda Puszczy Knyszyńskiej

Ścieżka Przyroda Puszczy Knyszyńskiej

Ścieżka umiejscowiona jest w Wasilkowie przy Sanktuarium w Świętej Wodzie w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Ścieżka ma długości 800 m, w całości przebiega przez teren Nadleśnictwa Dojlidy. Została przygotowana tak, aby treścią nawiązywać do edukacji ekologicznej obowiązującej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zapoznamy się tutaj z otaczającą nas Puszczą Knyszyńską, gatunkami chronionych w niej zwierząt i roślin, w tym puszczańską królowa – sosną. Dowiemy się dlaczego las jest taki ważny, jak żyć ekologicznie i co to jest recykling. Przejście ścieżki nie powinno zająć dłużej niż 40 minut, a oprowadzi nas po niej 8 barwnych tablic.

Czytaj więcej...

Ścieżka Surażkowo

Ścieżka Surażkowo

Ścieżkę edukacją „Surażkowo”, aby zaprezentować przyrodnicze i kulturowe walory unikatowej Puszczy Knyszyńskiej. Przebiega wśród krajobrazu rolniczo-leśnego, zlokalizowanego w sąsiedztwie doliny rzeki Sokołdy, otoczonej puszczańskimi lasami. Liczy około 2 km długości, a jej przejście zajmuje przeciętnie 1,5 godziny. Warto zabrać ze sobą aparat fotograficzny, lornetkę oraz przewodnik przyrodniczy.

Czytaj więcej...

Ścieżka Bartnicza

Ścieżka Bartnicza

Ścieżka tworzy pętlę o długości ok. 1 km i prowadzi przez blisko 200-letni starodrzew sosnowy. Na jej trasie możemy zobaczyć kolejno 2 kłody bartne wiszące i 3 barcie. Pożytki pszczołom zapewniają obficie występujące rośliny miododajne w prześwietlonych fragmentach drzewostanu oraz na przylegających do niego łąkach doliny rzeki Sokołdy. Na ścieżce znajduje się mała infrastruktura wypoczynkowa: 4 zadaszenia z ławkami i stołami, oraz 7 tablic informacyjnych

Czytaj więcej...

Ścieżka Woronicza

Ścieżka Woronicza

Ścieżka edukacyjna „Woronicza” położona jest na północny-wschód od Supraśla, w Nadleśnictwie Supraśl. W znacznej części przebiega w rezerwacie przyrody „Woronicza” i drzewostanach gospodarczych oraz sosnowym drzewostanie nasiennym. Została ona poprowadzona w celu: prezentacji sposobów prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Puszczy Knyszyńskiej, przedstawienia walorów przyrodniczych rezerwatu „Woronicza”, zapoznania z historią i dniem dzisiejszym kolejki wąskotorowej w Puszczy Knyszyńskiej Ścieżka liczy około 4 km długości i przebiega wzdłuż istniejących dróg leśnych.

Czytaj więcej...

Ścieżka Szlakiem Drzew Leśnych

Ścieżka Szlakiem Drzew Leśnych

Trasa ukazująca gatunki drzew i krzewów oraz ich lecznicze właściwości. Poznajemy tu takie gatunki drzew jak: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, klon zwyczajny, wiąz szypułkowy, brzoza brodawkowata, leszczyna pospolita, modrzew europejski, grab zwyczajny, robinia akacjowa, wiśnia ptasia, topola osika, grusza dzika. Ścieżka ma długość ok. 1,5 km i biegnie wzdłuż istniejących dróg leśnych i linii oddziałowych. Trasa posiada 16 przystanków oznakowanych barwnymi tablicami. Jej przejście zajmuje około 1 godziny.

Czytaj więcej...