Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Międzyrzecze


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 249,86 ha.

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z licznymi źródliskami i zbiorowiskami roślinnymi,
jak też wielu chronionych gatunków roślin. Utworzony w 1990 r. Typ leśny.

Zobacz również: