Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Ścieżka Szlakiem Drzew Leśnych


Opis:

Trasa ukazująca gatunki drzew i krzewów oraz ich lecznicze właściwości. Poznajemy tu takie gatunki drzew jak: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, klon zwyczajny, wiąz szypułkowy, brzoza brodawkowata, leszczyna pospolita, modrzew europejski, grab zwyczajny, robinia akacjowa, wiśnia ptasia, topola osika, grusza dzika. Ścieżka ma długość ok. 1,5 km i biegnie wzdłuż istniejących dróg leśnych i linii oddziałowych. Trasa posiada 16 przystanków oznakowanych barwnymi tablicami. Jej przejście zajmuje około 1 godziny.