Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Ścieżka Krzemianka


Opis:

Cała ścieżka liczy około 4 km, prowadzi po istniejących drogach, dróżkach leśnych i liniach oddziałowych. Trasę wskazują znaki w postaci ukośnego, zielonego paska na białym polu
i przygotowane przez leśników tablice dydaktyczne. Przez najbardziej podmokłe i niedostępne miejsca prowadzi drewniana kładka. Mimo, iż jest ona systematycznie naprawiana, to spadające drzewa wciąż powodują szkody w jej konstrukcji. Wzdłuż ścieżki dydaktycznej, co kilkaset metrów, położone są kłody drewna, na których można usiąść i odpocząć. Rezerwat jest administrowany przez Nadleśnictwo Knyszyn. Przewidywany czas wędrówki to około 3 godzin.

Zobacz również: