Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Kopalnia krzemienia


Opis:

Kopalnia sprzed 3000 lat. Wydobywano tu surowiec do produkcji kamiennych narzędzi.

Prehistoryczne kopalnie krzemienia to ewenement archeologiczny na skalę europejską. Zostały odkryte w 1991 r. przez leśnika Romana Pruskiego. W 1992 r. objęte zostały badaniami naukowymi przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Wyniki eksploracji wskazały na funkcjonowanie zagłębia wydobywczo-przetwórczego. W jego obrębie działało około 300 kopalni, datowanych na 1000 r. p.n.e. Ślady w postaci zagłębień i hałd możemy zaobserwować na południowym stoku wzgórza.
Krzemień był niezwykle istotnym surowcem w życiu prehistorycznych ludzi – stanowił materiał do tworzenia narzędzi, broni i krzesania ognia.
W tym miejscu krzemień wydobywano poprzez drążenie głębokich (nawet do 4 m) dziur, z czasem poszerzanych na boki lub wcinając się w stok wzgórza.
Niemal nienaruszony stan wynika z ciągłej obecności Puszczy Knyszyńskiej, która ochroniła uformowaną przez kopalnie rzeźbę terenu.
Obszar, na którym zlokalizowane są kopalnie to również Rezerwat Przyrody Krzemianka. Utworzony został w 1987 r. aby ochronić obszar źródliskowy strumienia Krzemianka. Ogromne bogactwo szaty roślinnej wysoki stopień naturalności i urozmaiconą rzeźbę możemy poznawać wędrując ścieżką dydaktyczną.

Wędrówki ścieżkami i kładką są bezpłatne.
Opiekę nad kładką sprawuje Nadleśnictwo Knyszyn (tel.: 85 727 82 19, email: knyszyn@bialystok.lasy.gov.pl)

Źródła:
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – przyroda, kultura, historia. Informator turystyczny, red. Urszula Glińska, 2013, Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”

Zobacz również: