Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Krzemianka


Opis:

Rezerwat leśno-archeologiczny, utworzony w 1988 r. o pow. 230,9 ha. Występuje tu bardzo bogata szata roślinna o wysokim stopniu naturalności oraz liczne źródła.

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, charakteryzującego się dużym bogactwem szaty roślinnej, wysokim stopniem jej naturalności i urozmaiconą rzeźbą terenu oraz obszaru źródliskowego strumienia o nazwie Krzemianka. Utworzony w 1987 r. Typ leśny.

Zobacz również: