Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak Królowej Bony


Opis:

Królowej Bony – 75,5 km (w granicach PKPK – 55,3 km), niebieski.
Szlak rozpoczyna się w Tykocinie – starym mazowieckim grodzie z XI w., położonym nad Narwią. Najciekawsze zabytki tego miasta to: kościół św. Trójcy z 1749 r., pomnik Stefana Czarneckiego z 1763 r., Kaplica rodzinna Glogerów, alumnat z 1638 r. – dom żołnierzy weteranów ufundowany przez K. Wiesiołkowskiego, synagoga z 1642 r. oraz ruiny zniszczonego zamku, który aktualnie jest rekonstruowany. Dalej szlak prowadzi przez wsie: Górę i Krypno do Knyszyna Zamku, miejsca dawnego dworu królewskiego. Po drugiej wojnie światowej znajdował się tu PGR. Do dzisiaj pozostały stawy hodowlane. Kolejnym etapem trasy jest Knyszyn, założony z inicjatywy Królowej Bony i Aleksandra Chodkiewicza nad rzeką Jaskranką. Prawa miejskie nadał Knyszynowi w 1568 r., mający tu swoją rezydencję, król Zygmunt August. Miasto w późniejszym okresie było własnością m.in.: Orsettich, Czapskich, Radziwiłłów i Raczyńskich. Najciekawsze zabytki to: XVI-wieczny układ przestrzenny miasta, kościół pw. św. Jana Ewangelisty z 1601 roku, XVII-wieczny drewniany lamus, stare cmentarze: ewangelicki, prawosławny, katolicki i żydowski oraz położony na północ od miasta jeden z pierwszych w Polsce sztucznych zbiorników wodnych – powstałe w XVI w. jezioro Zygmunta Augusta (zwane też jeziorem Czechowskim). Kolejne miejscowości, przez które prowadzi szlak to: Poniklica – wieś
na skraju Puszczy Knyszyńskiej, położone wśród lasów Grądy Mierestki oraz pochodzący
z 1808 r. Kopisk. W pobliżu znajduje się rezerwat przyrody Krzemianka. Dalej, kierując się na wschód malowniczymi leśnymi drogami, trasa dociera do Karczmiska, a następnie do dużej osady, założonej w XVIII w. na granicy Korony i Litwy, zwanej Czarna Wieś Kościelna. Jest to jeden z ośrodków sztuki ludowej (garncarstwo, kowalstwo). Następnie znaki prowadzą do powstałego w latach siedemdziesiątych w Puszczy Knyszyńskiej zbiornika przeciwpożarowego Czapielówka (pełni on rolę obiektu rekreacyjnego),
a następnie do jednego z najmłodszych ośrodków miejskich województwa podlaskiego – Czarnej Białostockiej. Poprzez Buksztel trasa zmierza do rezerwatu przyrody Budzisk, następnie do Dworzyska, rezerwatu Międzyrzecze i wsi Woronicze. Trasa kończy się
w Kopnej Górze, gdzie kolejną atrakcją przyrodniczą jest arboretum.

Zobacz również: