Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Ścieżka Orlikowa


Opis:

Ścieżka edukacyjna z 12 tablicami informacyjnymi poświęconymi w całości biologii i ochronie orlika krzykliwego. Dzięki tej ścieżce wielu podróżnych, zatrzymujących się na parkingu przy głównej drodze może zapoznać się z i istnieniem i koniecznością ochrony tego rzadkiego ptaka.

Zobacz również: