Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak Ekumeniczny wokół zalewu Ozierany


Opis:

Szlak jest odzwierciedleniem zróżnicowania religijnego i kulturowego tego obszaru. Na trasie spotkamy krzyże, kapliczki i pomniki odpowiednie dla danej religii/wyznania.

Szlak turystyczny stworzony w 2006 roku przez Nadleśnictwo Krynki. Trasa ma na celu upamiętnienie i odzwierciedlenie zróżnicowania religijnego i kulturowego regionu. Jednocześnie jest to doskonała okazja do spędzenia czasu wśród przepięknych krajobrazów.
Na szlaku znajdują się zespóły pomników, kapliczki i krzyże, wskazując na zamieszkanie w tym miejscu Tatarów, Żydów i wyznawców prawosławia.
Szlak ekumeniczno – historyczno – przyrodniczy liczy ok. 5 km. Przemierzając tą znajdziesz niepowtarzalne rzeźby, np.: Diabła Kuwasa wykutego w kamieniu, Dziewannę wyrzeźbioną w drewnie, Lasowida czy kapliczkę św. Eustachego.
Przy każdej z atrakcji umieszczona jest dwujęzyczna tablica informacyjna, z której można zaczerpnąć nieco wiedzy na temat każdej religii oraz zapoznać się z niecodziennymi, zaskakującymi legendami.
Najważniejszy punkt na Szlaku Ekumenicznym to Góra Ekumeniczna. Jest to wzgórze, na którym widnieją trzy symbole religijne związane z ziemią podlaską: krzyż katolicki, krzyż prawosławny oraz półksiężyc muzułmański.
Po szlaku można poruszać się pieszo, rowerem lub autem.
Będąc w Kruszynianach zajrzyj na Szlak Ekumeniczny.