Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak edukacyjny

Ścieżka Szlakiem Powstania Styczniowego

Ścieżka Szlakiem Powstania Styczniowego

Ścieżka o długości około 70 km przeznaczona jest dla turystyki pieszej i rowerowej. Na trasie znajdują pola bitew, powstańcze mogiły, pomniki oraz cmentarz wojenny żołnierzy poległych w 1831 roku pod Sokołdą, ekspozycja historii Puszczy Knyszyńskiej oraz Leśna Galeria Rzeźby poświęcona Powstańcom 1863 roku. Na trasie ścieżki znajduje się m.in. wieża widokowa, kładka przez bagna, wiaty i zadaszenia, tablice informacyjne.

Czytaj więcej...

Szlak Ekumeniczny wokół zalewu Ozierany

Szlak Ekumeniczny wokół zalewu Ozierany

Szlak turystyczny stworzony w 2006 roku przez Nadleśnictwo Krynki. Trasa ma na celu upamiętnienie i odzwierciedlenie zróżnicowania religijnego i kulturowego regionu. Jednocześnie jest to doskonała okazja do spędzenia czasu wśród przepięknych krajobrazów.
Na szlaku znajdują się zespóły pomników, kapliczki i krzyże, wskazując na zamieszkanie w tym miejscu Tatarów, Żydów i wyznawców prawosławia.
Szlak ekumeniczno – historyczno – przyrodniczy liczy ok. 5 km. Przemierzając tą znajdziesz niepowtarzalne rzeźby, np.: Diabła Kuwasa wykutego w kamieniu, Dziewannę wyrzeźbioną w drewnie, Lasowida czy kapliczkę św. Eustachego.
Przy każdej z atrakcji umieszczona jest dwujęzyczna tablica informacyjna, z której można zaczerpnąć nieco wiedzy na temat każdej religii oraz zapoznać się z niecodziennymi, zaskakującymi legendami.
Najważniejszy punkt na Szlaku Ekumenicznym to Góra Ekumeniczna. Jest to wzgórze, na którym widnieją trzy symbole religijne związane z ziemią podlaską: krzyż katolicki, krzyż prawosławny oraz półksiężyc muzułmański.
Po szlaku można poruszać się pieszo, rowerem lub autem.
Będąc w Kruszynianach zajrzyj na Szlak Ekumeniczny.

Czytaj więcej...