Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak Przez Puszczę Knyszyńską


Opis:

Typowy szlak krajobrazowy prowadzący przez ciekawe fragmenty Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, m.in.: obok Wzgórz Świętojańskich i rezerwatu Budzisk. W mijanych miejscowościach można zobaczyć liczne zabytki architektury. Szlak rozpoczyna się w Białymstoku. Zmierza w kierunku wschodnim i po około 17 km dociera do Królowego Mostu. Główna droga we wsi to aleja pamiątkowych drzew, w większości lip. W odległości 2 km położone jest Kołodno -niewielka puszczańska wieś w dolinie rzeki Płoski, założona około 1784 roku. W odległości 1 km od wsi znajduje się najwyższe wzniesienie w Puszczy Knyszyńskiej – Góra św. Jana (209 m n.p.m.). Wzgórza Świętojańskie dzielą doliny rzek Supraśli i Płoski, znajduje się tu (na górze św. Jana) głaz z tablicą pamiątkową oraz stara sosna z krzyżem – symboliczne miejsce kaźni powstańców z 1863 roku. Szlak przechodzi przez most na Płosce, mija samotne zabudowania gajówki Pałatka, prowadząc leśną drogą wśród pięknego starodrzewu dochodzi do zabudowań Cieliczanki. Jest to niewielka wieś położona u ujścia Starzynki do Supraśli. Po ominięciu mostu trasa podąża w kierunku północno-zachodnim do Supraśla, a następnie przez Podsupraśl do siedziby Nadleśnictwa Supraśl. Z szosy do Krynek skręca się w lewo do rezerwatu Budzisk. Dalej leśnymi drogami prowadzi do Czarnej Białostockiej. Warto tu obejrzeć ciekawy kościół pw. Świętej Rodziny. W jego wystroju wykorzystano drewno i kilkaset poroży zwierzyny łownej.

Zobacz również: