Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Budzisk


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 328,51 ha.

Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym sta-nie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej ze zbiorowiskami leśnymi grądowymi i torfowiskowymi, łąkowymi i licznymi źródliskami. Utworzony w 1970 r. O charakterze leśnym.

Zobacz również: