Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Taboły


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 302,44 ha.

Celem ochrony jest zachowanie boru świerkowego torfowcowego oraz lasu brzozowo-sosnowego z licznymi gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Utworzony w 1999 r. Typ leśny.

Zobacz również: