Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Kolej wąskotorowa


Opis:

Została zbudowana w 1916 roku przez Niemców w celu usprawnienia wywozu drewna z Puszczy Knyszyńskiej.

Kolej wąskotorową o szerokości torowiska 60 cm w Puszczy Knyszyńskiej zbudowali Niemcy podczas pierwszej wojny światowej. Powstała w 1916 roku jako zespół linii wychodzących z Czarnej Białostockiej w trzech głównych kierunkach. Główna linia o długości 48 kilometrów prowadziła z Czarnej Białostockiej aż do Walił. Od momentu uruchomienia służyła do intensywnej wywózki drewna z lasów Puszczy Knyszyńskiej. W najlepszych latach długość wszystkich linii wynosiła 158 km, docierając do najdalszych zakątków. Początek lat 70. to czas, w którym zamykany był ruch na poszczególnych odcinkach i torowisko było rozbierane. W połowie lat 80. bardziej opłacało się już wozić drewno samochodami niż kolejką i podjęto decyzję o zakończeniu przewozów koleją. Tabor zezłomowano, a część torów rozebrano. Plany z 1993 roku zakładały ostateczne zamknięcie i całkowitą likwidację. Sprawą zainteresował się konserwator zabytków i podła decyzję o objęciu ostatków ochroną prawną i wpisanie jej do rejestru zabytków. Uratowany został 20-kilometrowy odcinek z Czarnej Białostockiej do Kopnej Góry.
Swego czasu turystycznie udostępniony był szlak Czarna Białostocka – Czeremchowa Tryba o długości 8 km, prowadzący w głąb Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
Na chwilę obecną kolej nie funkcjonuje, ale przy budynku Nadleśnictwa Czarna Białostocka ustawiona jest stara, kiedyś funkcjonujący na tych terenach lokomotywa.

Zobacz również: