Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy


Opis:

Miejsce, w którym przed ponad pięcioma wiekami rodziła się historia Supraśla. Jest jednym z kilku prawosławnych klasztorów męskich w Polsce.

Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Mieszczący się tu męski klasztor, swoje początki miał na przełomie XV i XVI wieku. Klasztor założyli prawosławni mniki, a ufundował wojewoda nowogródzki i marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandra Chodkiewicza oraz arcybiskup smoleński Józefa Sołtana.
Burzliwa historia monasteru to liczne wznoszenia nowych cerkwi i przylegających budynków, pożary pochłaniające cały dobytek, odbudowy i ponowne zniszczenia. W chwilach odrodzenia siedziba mnichów była niezwykle ważnym ośrodkiem kulturalnym i religijnym. Znajdowała się tu bogata biblioteka, która pielęgnowała kontakty z innymi prawosławnymi ośrodkami. Początek XVII wieku to konieczność podporządkowania się zarządzeniom unii brzeskiej. Ponad dwieście lat zarządzania Bazylianów to m.in. rozbudowa zespołu klasztornego o Pałac Archimadrytów i bramę (dzwonnicę), ogrody z polami uprawnymi i winnicami. Rozpoczęto również działalność wydawniczą. Dopiero w 1839 roku budynki odzyskali mnisi prawosławni, żeby ponownie utracić je po I wojnie światowej.
Obecnie monaster jest jednym z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Kompleks klasztorny stanowią Cerkiew Zwiastowania NMP, Pałac Archimadrytów, cerkiew św. Jana Teologa, brama – dzwonnica oraz barokowe zabudowania.

Zobacz również: