Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Dom staromiejski – Biały Dworek


Opis:

Klasycystyczny dworek z kolumnowym portykiem został wzniesiony w 1822 r. przez biskupa unickiego Leona Jaworowskiego.

Dom Staromiejski/ Biały Dworek/ Dworek Zacherta z 1822r. Po Traktacie Tylżyckim, którego efektem było przejście Białostocczyzny wraz z Supraślem w granice Imperium Rosyjskiego, w 1819r. władze carskie ogłosiły przetarg na 12-letnią dzierżawę supraskiego majątku bazylianów. Mnisi zajmujący wtedy klasztor unicki nie mieli wystarczającej ilości pieniędzy, aby wziąć w nim udział. Przetarg wygrał biskup Jaworowski, stając się dzierżawcą majątku klasztornego do 1831r. W trakcie jego obecności w majątku powstało kilka nowych zabudowań, między innymi Biały Dworek, wzniesiony w 1822r., w którym biskup zamieszkał, czyniąc go tym samym biskupią rezydencją. W 1834r. całość majątku klasztornego stała się własnością Wilhelma Fryderyka Zacherta, wraz z Białym Dworkiem, w którym zamieszkał wtedy zarządca majątku Zacherta. Od tamtego czasu aż do wybuchu II wojny światowej, obiekt zamieszkiwała rodzina Zachertów. Podczas okupacji niemieckiej w Dworku utworzono Przedsiębiorstwo Majątków Ziemskich, czyli właściwie szkołę obsługi bydła, w której szkolono polską młodzież, którą później wywożono do Niemiec. Po zniszczeniach wojennych, w 1955r. budynki klasztorne wraz z Dworkiem otrzymał Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa. Początkowo obiekt ten służył jako internat dla uczniów, później mieszkali w nim nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Od tamtego czasu budynek stopniowo niszczał, aż w 1985r. został zakwalifikowany do generalnego remontu, który rozpoczęto dopiero w 1988r. Do tego czasu budynek stał pozbawiony dachu, jego ściany w końcu rozsypały się, przez co trzeba było wznieść je ponownie od fundamentów. W 1988r. zniszczony jeszcze obiekt wykupił od Urzędu Miasta i Gminy Supraśl, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przeznaczając go na siedzibę utworzonego właśnie w 1988r. Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego. W latach 1989-1990 ostatecznie odbudowano Dworek pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek stanowił siedzibę Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej do roku 2022. Jest to jeden z tych obiektów, które nie mają określonej jednoznacznej nazwy, poza Białym Dworkiem obiekt ten bywa również określany Dworkiem bp. Jaworowskiego czy Dworkiem Zachertów, każda z tych nazw ma swoje uzasadnienie w historii tego obiektu, jednak obecnie poprawnie jest nazywać go Domem Staromiejskim.

Zobacz również: