Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Bahno w Borkach


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 286,90 ha.

Celem ochrony jest zachowanie cennych, dobrze wykształconych zbiorowisk torfowiskowych o charakterze borealnym, odznaczających się bogactwem flory roślin naczyniowych i mszaków oraz występowaniem dużej liczby gatunków chronionych. Utworzony w 1990 r. Typ leśny.

Zobacz również: