Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Kaplica p.w. Św. Jerzego Zwycięzcy na Podsupraślu


Opis:

Świątynia zbudowana w 1901 r. W okresie międzywojennym kaplica była jedyną czynną świątynią supraskiej wspólnoty prawosławnej.

Prawosławna kaplica należy do parafii Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu.
Obiekt znajduje się na cmentarzu prawosławnym w Podsupraślu (dawnej wsi, obecnie części Supraśla).
Kaplicę wzniesiono w 1901 roku. Budowla murowana, trójdzielna, jednokopułowa, z wbudowaną w 1932 dzwonnicą. W okresie międzywojennym jedyna czynna świątynia supraskiej wspólnoty prawosławnej. Od 1956 obiekt pełni wyłącznie funkcję świątyni cmentarnej.
Od 2016 r. kaplica była remontowana. Jej odnawianie i wzmocnienie zakończono w 2020 r. uroczystym wyświęceniem.

Zobacz również: