Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym


Opis:

Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym wybudowano w latach 1949-1952. Świątynia jest budowlą murowaną.

Wewnątrz znajduje się złocony ikonostas, a wszystkie ściany wewnętrzne ozdabiają polichromie. Na początku XXI w. cerkiew została gruntownie wyremontowana.
Głównym świętem cerkiewnym jest uroczystość Zaśnięcia Bogurodzicy, obchodzona 28 sierpnia (15 sierpnia według starego stylu).

Zobacz również: