Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak Rzeką Płoską


Opis:

Rzeka Płoska – od Królowego Mostu do ujścia Płoski do Supraśli, długość szlaku -ok. 8,3 km (razem z Supraślą 33,8 km).
Szlak raczej trudny ze względu na szybki nurt. Na rzece występują sztuczne progi i jazy w dolnym biegu. Szerokość rzeki 3-6 m, średnia głębokość 0,5m.

Zobacz również: