Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach


Opis:

Cerkiew filialna należąca do parafii w Mostowlanach. Położona jest w obrębie cmentarza w Bobrownikach.

Była wznoszona między 2006 a 2009 wg projektu Jerzego Uścinowicza. Jest to bardzo młoda świątynia pomocnicza dla parafii św. Jana Teologa w Mostowlanach. Pomysłodawcą wzniesienia obiektu był proboszcz, ks. Roman Kiszycki, co ułatwiło parafianom niemogącym dostać się do cerkwi w Mostowlanach uczestnictwo w nabożeństwach.
Obiekt drewniany, wzniesiony na wysokiej, kamiennej podmurówce, na planie prostokąta wieńczy pojedyncza, złocona kopuła z krzyżem. Obok głównej bryły świątyni wzniesiona została dzwonnica, wykończona kopułą o podobnym kształcie. Pełni ona również funkcję studzienki.

Zobacz również: