Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Cerkiew pw. św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach


Opis:

Drewniana świątynia na krańcu świata, wzniesiona w 1862 roku.

Choć znajduje się tu jedna z najmniejszych parafii w Polsce, jest ona niezwykle zadbana. Całości dopełnia otaczająca przyroda z płynącą 200 m dalej rzeką Świsłoczą. To również granica Polski z Białorusią.
Budynek ma zrębową konstrukcję. Przy wejściu znajduje się zadaszony ganek. Nad kruchtą dzwonnica – u dołu czworoboczna, wyżej ośmioboczna, zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Na dachu dominują dwie wieże z baniastymi kopułami. Rozwiązania architektoniczne zastosowane w cerkwi nawiązują do cech występujących w kresowym budownictwie cerkiewnym.
Tuż obok znajduje się cmentarz, założony w XVIII w.

Zobacz również: