Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Centrum Produktu Lokalnego


Opis:

CPL zajmuje się ogólnie pojętą promocją twórczości ludowej, popularyzacją regionalnych produktów i wyrobów, kuchni i rzemiosła.

Miejsce służące zachowaniu wieloletnich tradycji regionu Puszczy Knyszyńskiej. Organizowane są tu spotkania warsztatowe, szkoleniowe z zaproszonymi artystami, rzemieślnikami zarówno dla indywidualnych turystów jak i zorganizowanych grup.
Posiada miejsca noclegowe na 14 osób, kompletne zaplecze kuchenne, toalety i prysznice, sale wystawowe i plenarne, budynek jest wyposażony w szybki internet, hotspot WiFi, komputery, sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy.

Dane kontaktowe:

Telefon: 85 718 90 19
Adres:
Sokole 59
16-050 Michałowo
Typ obiektu: pracownia rękodzielnicza

Strona i media społecznościowe:

Strona internetowa: Przejdź do strony