Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Materiały do pobrania

Pobierz mapę dostępną w naszym Geoportalu w wybranym formacie:

Regulamin korzystania z danych przestrzennych udostępnianych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego:

  1. Autorami i właścicielami udo­stępnianych na portalu www.wielkilas.pl danych, tj. szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych oraz atrakcji turystycznych w formacie GPX (GPS eXchange), są: Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” (ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl, e-mail: stowarzyszeniewielkilas@gmail.com) i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego (ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl, tel. 85 718 37 85, e-mail: sekretariat@pkpk.pl).

  2. Wyżej wymienione dane są udostępniane bezpłatnie wyłącznie do użytku prywatnego, niezwiązanego z działalnością komercyjną.

  3. W przypadku wykorzystania wyżej wymienionych danych należy obowiązkowo podać ich źródło, tj.: Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego.

  4. Zabronione jest udostępnianie wyżej wymienionych danych podmiotom trzecim bez poinformowania ich o źródle danych oraz zasadach wykorzystania tych danych.