Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak Wielki Litewski Gościniec


Opis:

Wielki Gościniec Litewski, to jeden z najważniejszych lądowych traków Handlowych Rzeczypospolitej. Obecnie można go poznać, wędrując szlakiem turystycznym.
Wielki Gościniec Litewski to szlak turystyczny prowadzący śladami dawnego traktu. Rozpoczyna się w Warszawie. Dalej prowadzi na Wschodnie Mazowsze i Podlasie, do urokliwych miasteczek i szlacheckich zaścianków, do miejscowości zamieszkałych w ciągu wieków przez ludzi różnych wyznań i narodowości, gdzie z zabytkowymi kościołami sąsiadują cerkwie, meczety i synagogi. Po stronie Podlasia na szlaku znajdują się m.in. Brańsk, Bielsk Podlaski, Białystok, Supraśl, Wasilków, Czarna Białostocka, Sokółka i Kuźnica. Natomiast poza krajem szlak wiedzie przez Grodno, Druskienniki, Troki i Wilno.