Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak Tatarski Mały


Opis:

Tatarski Mały – 19 km (w granicach PKPK – 7,8 km), niebieski.
Prowadzi wschodnimi połaciami Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Rozpoczyna się w Kruszynianach, a następnie prowadzi przez Józefowo, Królowe Stojło
do miejscowości Waliły Stacja. Jest on bardzo ciekawy krajobrazowo oraz krajoznawczo. Łączy miejscowości związane historycznie z osadnictwem tatarskim na północnym Podlasiu i wsławione wydarzeniami powstania styczniowego.

Zobacz również: