Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak Świętej Wody


Opis:

Świętej Wody — 27, 5 km (w granicach PKPK – 20,4 km), niebieski.
Rozpoczyna się w Białymstoku, a następnie prowadzi przez Nowodworce. Wasilków, Świętą Wodę oraz malowniczo położone wsie: Dąbrówka i Studzianki dociera do Supraśla. Szlak ten posiada walory trasy spacerowej w pobliżu Białegostoku. Jednocześnie łączy miasto z atrakcyjnymi historycznie i krajobrazowo miejscowościami. Dogodne połączenie komunikacyjne (PKS) pozwala na pokonanie trasy etapowo.

Zobacz również: