Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak Puszczański


Opis:

Puszczański — 30 km (w granicach PKPK – 23 km), czerwony.
Jest to szlak w 70% przebiegający drogami leśnymi Puszczy Knyszyńskiej. Rozpoczyna się w Czarnej Białostockiej, a następnie prowadzi m.in. przez ciekawe drzewostany liściaste (grądy) w rezerwacie Jesionowe Góry. Kolejnym punktem wędrówki jest Wilcza Jama. Jest to osada złożona zaledwie z kilku domostw i leśniczówki, położona na granicy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Dalej szlak wiedzie w otulinie parku obok samotnych zabudowań leśniczówek Jesienicha i Lebiedzin, by dotrzeć do Kumiałki. Jest to mała wieś na granicy Puszczy Knyszyńskiej, leżąca nad rzeką o tej samej nazwie. Końcowy etap szlaku to miejscowości z warsztatami twórców ludowych: Wasilówka, Marchelówka i Janów. Na szlaku można obejrzeć stare (około 100-letnie) jesiony.

Zobacz również: