Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak samochodowy

Szlak Rękodzieła Ludowego

Szlak Rękodzieła Ludowego

Szlak prowadzi przez miejscowości Białystok – Czarna Białostocka – Czarna Wieś Kościelna – Łapczyn – Zamczysk –Janów – Sokółka. Głównym celem tego szlaku jest ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, a także udostępnienie rękodzieła turystom i miłośnikom sztuki ludowej. Szlak powstał w 1994 roku. Obejmuje warsztaty rękodzielnicze wzdłuż skraju Puszczy Knyszyńskiej: pracownie garncarskie oraz kowala w Czarnej Wsi Kościelnej, warsztat tradycyjnego wyrobu drewnianych łyżek w Zamczysku, pracownie tkactwa dwuosnowowego w Janowie i okolicznych wsiach: Wasilówka i Nowokolno, pracownię rzeźbiarza ludowego w Sokółce. Poszczególni twórcy oferują pokazy wyrobu oraz powstałe tradycyjne wyroby, jak również i naukę zawodu.

Czytaj więcej...

Szlak Wielki Litewski Gościniec

Szlak Wielki Litewski Gościniec

Wielki Gościniec Litewski, to jeden z najważniejszych lądowych traków Handlowych Rzeczypospolitej. Obecnie można go poznać, wędrując szlakiem turystycznym.
Wielki Gościniec Litewski to szlak turystyczny prowadzący śladami dawnego traktu. Rozpoczyna się w Warszawie. Dalej prowadzi na Wschodnie Mazowsze i Podlasie, do urokliwych miasteczek i szlacheckich zaścianków, do miejscowości zamieszkałych w ciągu wieków przez ludzi różnych wyznań i narodowości, gdzie z zabytkowymi kościołami sąsiadują cerkwie, meczety i synagogi. Po stronie Podlasia na szlaku znajdują się m.in. Brańsk, Bielsk Podlaski, Białystok, Supraśl, Wasilków, Czarna Białostocka, Sokółka i Kuźnica. Natomiast poza krajem szlak wiedzie przez Grodno, Druskienniki, Troki i Wilno.

Czytaj więcej...