Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Orla wieża


Opis:

Wieża usytuowana na rozległej łące jest doskonałym punktem do obserwacji ptaków tj. orlik krzykliwy, żuraw, kruk czy derkacz.

Będąc na Szlaku tatarskim Dużym i jadąc z Kruszynian w kierunku miejscowości Sanniki wejdź na wieżę widokową. Znajduje się ona mniej więcej w połowie drogi z Kruszynian do Sannik, ok. 100 m od drogi po prawej stronie (po lewej na tej wysokości znajduje się parking).
Z wieży rozciąga się widok na rezerwat Nietupa, powołany w 1996 r., o pow. 273, 73 ha, obejmujący ochroną częściową dolinę rzeki Nietupa. Większość obszaru pokrywają zbiorowiska łęgowe. Rezerwat ten jest miejscem bytowania wielu rodzin bobrowych.