Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Uroczysko Maliniak – Czarny Ług


Opis:

Torfowisko wysokie z rzadką żurawiną drobnolistkową, chronione w ramach sieci Natura 2000.

Zobacz również: