Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Szlak Rękodzieła Ludowego


Opis:

Szlak powstał w celu ochrony i udostępnienia turystom ośrodków twórczości ludowej: kowalstwa, garncarstwa, łyżkarstwa, tkactwa oraz rzeźbiarstwa.

Niepowtarzalna trasa pozwalająca poznać unikatowe, ginące rzemiosło, najczęściej przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wartością dodaną szlaku jest możliwość osobistego doświadczenia pracy lokalnych twórców.
Zacznij w Czarnej Wsi Kościelnej, położonej na niewielkiej polanie w środku lasu. To zagłębie pracowni garncarskich oraz jedyna w swoim rodzaju pracownia kowalska. Jadąc dalej, na północny-zachód, zatrzymaj się w Zamczysku – ostatnim warsztacie łyżkarskim. Z kolei unikatowe tkactwo dwuosnowowe poznasz przejeżdżając 18 km dalej do pracowni w Janowie i Wasilówce. Przepiękne wzornictwo pisanek, wykonywane metodą batiku szpilkowego, zobaczysz w Lipsku. Ostatnim punktem szlaku jest warsztat rzeźbiarza ludowego w Sokółce.
Szlak Rękodzieła Ludowego to tradycyjne techniki twórczości ludowej, wielowiekowe doświadczenia i lokalni twórcy udostępniający swoje miejsca pracy. Zobacz zanim znikną.
Pracownie garncarskie:
Bolesław, Mirosław Piechowscy, Czarna Wieś Kościelna, ul. Piękna 27 i 27 a, tel. +48 (85) 710 90 74, 710 91 34
Adam i Paweł Piechowscy, Czarna Wieś Koscielna, ul. Piekna 29
Jan Kudrewicz, Czarna Wieś Kościelna, ul. Sosnowa 19, tel. +48 ( 85) 710 90 85
Stanisław Mosiej, Czarna Wieś Kościelna, ul. Piekna 69, tel. +48 (85) 71 09 080

Warsztat kowalski:
Mieczysław Hulewicz, Czarna Wieś Kościelna, ul. Sosnowa 4 a, tel. +48 (85) 710 90 89

Pracownie wyrobu łyżek:
Mieczysław Baranowski, Zamczysk 10, tel. +48 (85) 710 93 21

Pracownie tkactwa dwuosnowowego:
Teresa Pryzmont, Wasilówka 19, gmina Janów, tel. + 48 (85) 721 63 64
Alicja Kochanowska, Janów, ul. Nadrzeczna 3, tel. + 48 (85) 721 60 36
Filomena Krupowicz, Janów, ul. Sokólska 50, tel. + 48 (85) 721 61 28
Ludgarda Sieńko, Janów, ul. Sokólska 8, tel. + 48 (85) 721 61 74
Helena Malewicka, Nowokolno, gmina Janów, tel. +48 ( 85) 721 60 62
Danuta Radulska, Janowska Tkanina Dwuosnowowa, http://tkanina-dwuosnowowa.pl

Muzeum Pisanki Lipskiej
Lipsk, Rynek 2, tel. 502 114 932, 87 642 35 86

Pracownia rzeźbiarska:
Piotr Szałkowski, Sokółka, ul. Mickiewicza 22, tel. +48 (85) 711 53 32

Źródła:
Tradycje rękodzieła ludowego województwa podlaskiego, Kowalczuk W., Stefańczuk A., SOSPPiN Edukator, 2016

Zobacz również: