Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Synagoga kaukaska w Krynkach


Opis:

Najlepiej zachowana synagoga w Krynkach. Jej nazwa pochodzi od umiejscowienia biednej dzielnicy żydowskiej zwanej Kaukazem. Obecnie obiekt pełni funkcje kulturalne.

Najmłodsza bożnica w Krynkach nosi nazwę „Kaukaski Beth Midrasz”, pochodzącą od biednej żydowskiej dzielnicy „Kaukaz” (z Kaukazu sprowadzano skóry do miejscowej garbarni). Dawna synagoga z 1850 roku to dwukondygnacyjny obiekt murowany, wybudowany na planie kwadratu o boku 16 metrów w stylu mauretańskim.
Do dzisiaj zachował się wystrój zewnętrzny w postaci dekoracyjnych gzymsów, fryzów i płycin oraz charakterystyczne, rozmieszczone nieregularnie półokrągło zakończone okna. Całość jest nakryta dachem czterospadowym.
W 1941 roku, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Krynek synagoga została zamknięta, a jej wnętrze całkowicie zdewastowane. Dopiero w 1955 roku została przebudowana, a siedzibę znalazło w niej kino. Obecnie w synagodze znajduje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Zobacz również: