Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Synagoga chasydów ze Słonima w Krynkach


Opis:

Bożnica wybudowana została w drugiej połowie XIX w z inicjatywy chasydów ze Słonima. Swoją funkcję straciła w 1941 r. po zdewastowaniu przez wojska niemieckie.

Zobacz również: