Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Studnia artezyjska w Raduninie


Opis:

Woda w studni pochodzi z głęboko położonych warstw wodonośnych, która samoczynnie wypływa w wyniku dużego ciśnienia hydrostatycznego.

Woda w studni pochodzi z głęboko położonych warstw wodonośnych, która samoczynnie wypływa w wyniku dużego ciśnienia hydrostatycznego.

Zobacz również: