Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


Opis:

Szpital/przychodnia/poradnie

Przychodnia Rejonowa
Czynna w dni robocze 8-18 Soboty, niedziele i święta nieczynna. telefon: 85-716-70-49
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
czynna w dni robocze od 18:00 do 8:00 w soboty, niedziele i święta całodobowo

IZBA PRZYJĘĆ 85-727-91-70
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 85-727-91-70
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY 85-727-91-70
PRZYCHODNIA REJONOWA 85-716-70-49
PORADNIA KARDIOLOGICZNA 85-727-91-72
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE 85-716-71-96
PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ +48 727 799 730 +48 727 799 731 85-716-70-49
PRACOWNIA NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI UKŁADU KRĄŻENIA 85-727-91-72

Dane kontaktowe:

Telefon: 85 716 70 26
Adres:
Grodzieńska 96
19-120 Knyszyn

Strona i media społecznościowe:

Strona internetowa: Przejdź do strony