Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Starodrzew Szyndzielski


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 255,65 ha.

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego starodrzew typu ciepłolubnego lasu sosnowo-świerkowo-dębowego, charakterystycznego dla północnej części Puszczy Knyszyńskiej, odznaczającego się dużym stopniem naturalności i występowaniem wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych. Utworzony w 1990 r. Typ leśny.

Zobacz również: