Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Stare Biele


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 255,65 ha.

Celem ochrony jest zachowanie cennych fragmentów Puszczy Knyszyńskiej, obejmujących dobrze wykształcone zbiorowiska roślinne z szeregiem roślin chronionych i rzadkich oraz zachowanie kompleksów bagien i zarastających łąk będących ostoją zwierząt. Utworzony w 1987 r. Typ leśny.

Zobacz również: