Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Stara Dębina


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 33,68 ha.

Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu dębowego występującego na siedlisku lasu mieszanego oraz stanowisk dębu bezszypułkowego na północnej granicy jego zasięgu. Utworzony w 1987 roku. Typ leśny.

Zobacz również: