Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Kulikówka


Opis:

Niewielki rezerwat florystyczny o powierzchni 10,88ha, położony na zachodnim obrzeżu Puszczy.

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu łęgów w Puszczy Knyszyńskiej z obfitym stanowiskiem pióropusznika strusiego. Utworzony w 1987. Jest typ jest florystyczny.

Zobacz również: