Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Krasne


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 85,22 ha.

Celem ochrony jest zachowanie cennego fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego dobrze wykształcone zbiorowiska leśne, głównie z grupy borów i borów mieszanych. Utworzono w 1990 r. Typ leśny.

Zobacz również: