Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Kozłowy Ług


Opis:

Rezerwat torfowiskowy o powierzchni 139,45 ha.

Celem ochrony jest zachowanie rozległego torfowiska, będącego w początkowym stadium sukcesji leśnej, odznaczającego się wysokim stopniem naturalności oraz występowaniem wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych. Utworzony w 1997 r. Typ torfowiskowy.

Zobacz również: