Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Jałówka


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 277,03 ha.

Celem ochrony jest zachowanie cennego fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego charakterystyczne dla jej obszaru układy geomorfologiczne i wyróżniającego się bogactwem zbiorowisk roślinnych. Utworzono w 1990 r. Typ leśny.

Zobacz również: