Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Góra Pieszczana


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 220,10 ha.

Celem ochrony jest zachowanie naturalnych drzewostanów świerkowo-sosnowych, stanowiących fragment Puszczy Knyszyńskiej. Utworzony w 1987 r. Typ leśny.

Zobacz również: