Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Rezerwat Chomontowszczyzna


Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni 234,42 ha.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu Puszczy Knyszyńskiej odznaczającego się wysokim stopniem naturalności, stanowiącym ostoję wolnożyjącego stada żubrów. Utworzony w 1999 r. Typ leśny.

Zobacz również: