Województwo Podlaskie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Park miejski


Opis:

Założenie ogrodowo-parkowe stworzyli ojcowie bazylianie w XVIII w. To najstarszy publiczny park w województwie podlaskim.

Park miejski o założeniach stylu eklektycznego, powstały po 1837 r., a przed 1892 r., w 1925 r. przebudowany w duchu modernistycznym, a w 1935 r. częściowo zajęty przez stadion
Obecnie znajduje się na terenie dawnego olsu olchowo-jesionowego, leżącym pomiędzy ogrodem włoskim klasztoru OO. Bazylianów, a osadą fabryczną Supraśl, między drogami z Krynek do Gródka i z klasztoru do lasu, na koronie wysokiej skarpy na południowo-zachodnim brzegu doliny rzeki Supraśli.
Obiekt wpisany jest do Rejestru zabytków pod nr 567 w dniu 18.12.1986